Wednesday, October 23, 2013

När bibliotekarier beter sig som rockstjärnor.

Ny serie för Biblioteksbladet.
I min fantasi är bibliotekarierna de som kan skriva riders med klass!

No comments: