Tuesday, March 12, 2013

Grammatik-burn!


Den här serien (publicerad i Galago #110) vill jag tillägna min mamma.

Tack för att du lärt mig att använda både grammatik och artighet. Utan dig, intet.

No comments: