Wednesday, October 17, 2012

Pär Ström - ibland orkar jag inte ens göra en serie av skiten


En kväll förra året såg luleåbon Rolf Nilsén en kvinna bli angripen på gatan. Han skred omedelbart till hennes beskydd. Därmed drog han själv på sig gärningsmannens vrede och fick fysiska och psykiska skador.

Idag haltar Nilsén på grund av en knäskada som han ådrog sig under kampen, en skada som aldrig kommer att försvinna. Dessutom är han sjukskriven till 50 procent med anledning av panik

reaktioner som uppstår som en återspegling av den dödsångest han kände under striden (enligt läkare kunde han med något mindre tur ha avlidit av sina skador).


”Jag kan inte ändra på den person jag är. Ser jag någon slå en kvinna så ingriper jag, det är en självklarhet”, sa Rolf Nilsén efteråt i Svenska Dagbladet (8/8 2007).

Det kan tolkas som att den attackerade personen förmodligen inte hade fått en lika aktiv
hjälp om hon hade varit man – och gatuvåld drabbar huvudsakligen män.

Ridderlighetskonventionen blev tilllämpad. Naturligtvis ”räknas” inte dessa kvinnliga förmåner och privilegier när man diskuterar de två könens ställning gentemot varandra – det skulle ju störa feministbilden av kvinnan som underordnad och förtryckt.

( Källa; http://www.dnv.se/mou/rapport_mansfortryck.pdf)

 


No comments: