Sunday, April 25, 2010

på tal om Torgny...

...finns nu mitt drömjobb ute här. Projektledare - litterär turism!

Norsjö kommun genomförde under hösten 2009 en förstudie för att undersöka vilka möjligheter som finns att upprätta besöksmål i författaren Torgny Lindgrens hemby, Raggsjö.

No comments: